Telefón:

E-mail:
+421 907 317 889

ges@goldeneyeservis.sk
ochrana objektov,stráženie objektov,prevozy osôb,sledovanie vozidiel,monitorovanie vozidiel,ochrana aktív,ochrana majetku
 
 
Naša spoločnosť poskytuje tieto služby

Súkromná bezpečnostná služba

Jednotlivci i skupiny si vždy chránili svoje životy, majetok a aktivity. Stupeň a organizácia ochrany sa postupne vyvíjali. Dnes sa stalo overeným štandardom, že na zabezpečenie ochrany osôb i majetku sa využívajú špecializované organizácie – súkromné bezpečnostné služby.

O firme

Spoločnosť Golden Eye Servis, s.r.o. je súkromná bezpečnostná služba. Orientujeme sa na ochranu personálnych, informačných a majetkových aktív, dokážeme splniť aj špecifické požiadavky. Pri našej činnosti sa zameriavame na výkon strážnej služby. Sme presvedčení, že úspešná ochrana závisí predovšetkým od výkonu našich ľudí, ale zároveň aj od úrovne využívanej techniky. Veľký dôraz kladieme na prácu s ľuďmi a to najmä na ich výber, výcvik, odbornú spôsobilosť a zdatnosť a na systém neustálej kontroly výkonu ich služby. Vybraní zamestnanci našej spoločnosti spĺňajú požiadavky zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o súkromnej bezpečnosti“) ako je spoľahlivosť, morálna bezúhonnosť, disciplinovanosť, dobrý zdravotný stav i vysoká odborná spôsobilosť. Osobitne boli poučení o povinnosti mlčanlivosti v zmysle § 17 zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Golden Eye Servis, s.r.o. je podľa rozhodnutia Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby.