Telefón:

E-mail:
+421 907 317 889

ges@goldeneyeservis.sk
ochrana objektov,stráženie objektov,prevozy osôb,sledovanie vozidiel,monitorovanie vozidiel,ochrana aktív,ochrana majetku
 
 
Naša spoločnosť poskytuje tieto služby

Súkromná bezpečnostná služba

Jednotlivci i skupiny si vždy chránili svoje životy, majetok a aktivity. Stupeň a organizácia ochrany sa postupne vyvíjali. Dnes sa stalo overeným štandardom, že na zabezpečenie ochrany osôb i majetku sa využívajú špecializované organizácie – súkromné bezpečnostné služby.

O spoločnosti

Spoločnosť Golden Eye Servis, s.r.o. je súkromná bezpečnostná služba. Orientujeme sa na ochranu personálnych, informačných a majetkových aktív, dokážeme splniť aj špecifické požiadavky. Pri našej činnosti sa zameriavame na výkon strážnej služby. Sme presvedčení, že úspešná ochrana závisí predovšetkým od výkonu našich ľudí, ale zároveň aj od úrovne využívanej techniky. Veľký dôraz kladieme na prácu s ľuďmi a to najmä na ich výber, výcvik, odbornú spôsobilosť a zdatnosť a na systém neustálej kontroly výkonu ich služby.